Over MTCB

Begonnen als een vriendenclubje van een paar mannen die wel eens gezamenlijk rondreden, vormde zich in 1992 een echte club, die in 1996 officieel en statutair is geregeld. Als “ rijdende activiteiten” hebben we minstens vier maal per jaar een eigen clubtocht. Dit is dan meestal een langere route, inclusief koffie met gebak dat wordt betaald uit de clubkas. Daarnaast zijn er verschillende middag- en avondtochten. In de zomerperiode is er om de veertien dagen een vrijdagavond tocht in de omgeving van Dokkum.

De leden zijn allen personen die aan het motorrijden of aan motoren een belangrijk deel van hun tijd besteden. Dat kan zijn als motorrijder, maar ook als duopassagier, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof of ras. Het bestuur wordt gevormd door vier enthousiaste clubleden. Introducés zijn per definitie welkom. Van hen wordt verwacht dat ze iets meer betalen voor een georganiseerde activiteit. Graag zien wij natuurlijk dat ze n.a.v. het bijwonen van één of meer activiteiten besluiten lid te worden. De contributie bedraagt € 40,00 per jaar. (direct na het behalen van het rijbewijs is het lidmaatschap gedurende 1 jaar gratis)

Heel belangrijk voor veel clubleden is een weekend in het voorjaar als we Donderdags op weg gaan voor een motorweekend (dikwijls in het buitenland), dat duurt tot en met Zondag. Begin mei organiseren wij een toertocht van circa 200 kilometer, de Bonifatiustoertocht, die op de KMNV toerkalender vermeldt wordt. Naast een seizoen afsluitende feestavond in november zijn er buiten het zomerseizoen een aantal avonden rondom een speciaal thema, waarbij de gezelligheid natuurlijk ook belangrijk is.

Tot slot, men is niet verplicht om aan alle activiteiten mee te doen, maar als u besluit om wel mee te doen dan zullen we u van harte verwelkomen.